Gạch thông gió TPG19

MSP: TPG19

NPP: Trường Phát Ceramics

Trọng Lượng: 200 x 200 x 65 mm

Mô tả: Mẫu TG-19 được cải tiến từ mẫu TG-10 với gờ nổi hai mặt, sử dụng cho ý đồ thiết kế kết hợp với các mẫu có gờ nổi như TG-01, TG-09, TG-08 … và một số mẫu có gờ khác.

Hàng cao cấp cộng thêm 2.000/Viên

GIỚI THIỆU

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn