Tag: đá xanh mài băm

ĐÁ LÁT NỀN SÂN VƯỜN

ĐÁ LÁT NỀN SÂN VƯỜN ĐÁ LÁT NỀN SÂN VƯỜN là loại đá được hình thành tự nhiên bởi tro núi lửa. Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất và nhiều biến động lớn dưới lòng đất, đá lát sân có độ cứng cao, thích hợp để lát sân vườn. Đặc điểm của đá sân vườn chính là ở màu sắc và vân đá hết sức tự nhiên, không loại đá...