Gạch thông gió TPG03

MSP: TPG03

NPP: Trường Phát Ceramics

Trọng Lượng: 200 x 200 x 65 mm

Mô tả: Mẫu TG-03 này mang hình dáng tự do trong tạo hình, do đó cũng dễ dàng trong việc biến đổi cách tạo hình. Làm nên những mảng tường độc đáo, bố cục tự do vui mắt.

Hàng cao cấp cộng thêm 2.000/Viên

GIỚI THIỆU

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn